TRIVSEL SIMLEY-PROGRAMMET

 

Trivsel Smiley-programmets to dele består af – del 1: ‘Hjælp elever, der mistrives’, som har fokus på både håndtering og forebyggelse af mistrivsel, og del 2: ‘Påvirk alle elevers trivsel positivt’, hvor der arbejdes med at fremme alle elevers mentale sundhed. Gå videre og læs mere om de to dele nedenfor. 

Den første del foregår sådan, at skolen nedsætter en projektgruppe af 4-6 ansatte, som har forskellige positioner på skolen. Gruppen deltager i et todages kursus i Psykisk Førstehjælp til unge. Her lærer I ikke at stille en diagnose eller udøve terapi, men derimod bliver I i stand til at genkende forskellige symptomer på psykiske sygdomme og kriser, og lærer hvordan man støtter og guider eleven til at få professionel hjælp.


Dernæst deltager projektgruppen i en workshop, hvor I i samarbejde med kommunale aktører udvikler en beredskabsplan for skolen. Planen skal sikre, at lærere og elever ved, hvad de skal gøre og hvem, der gør hvad, når en elev mistrives. Og at kommunen bliver inddraget, når det er nødvendigt.


Med undervisningsmateriale udviklet af Psykiatrifonden skal projektgruppen herefter undervise deres kollegaer og elever i mistrivsel og psykisk sygdom samt præsentere skolens beredskabsplan. På den måde får både ansatte og elever viden om, hvordan man hjælper dem, der mistrives.

I den anden del af programmet er fokus på at påvirke alle elevers trivsel i en positiv retning. Det foregår sådan, at et bredt udvalg af undervisere deltager i tre workshops af et par timers varighed, hvor I via aktionslæring arbejder med trivselsfremmende aktiviteter i jeres undervisning. I drøfter de forskellige muligheder for at fremme trivslen i klasserne, og mellem hver workshop afprøver I jeres idéer i undervisningen. Jeres nye erfaringer tager I med til den næste workshop, og på den måde bliver der hele tiden taget udgangspunkt i den aktuelle og konkrete undervisning.


Det er ovenstående program, vi her har omdannet til en digital platform, hvor I finder gratis materialer og videobaserede forløb, der guider jer gennem en række aktiviteter og workshops i arbejdet med at styrke elevernes trivsel.