HISTORIEN BAG TRIVSEL SMILEY 

 

I Psykiatrifonden ønsker vi, at elever og ansatte på landets erhvervsskoler trives – har de bedste forudsætninger for et godt læringsmiljø samt et socialt og fagligt fællesskab. Målet er, at flere unge får en uddannelse. Det handler om, at trivselsarbejdet bliver mere synligt, systematisk og går hånd i hånd med fagligheden. Trivsel er et produkt af det gode skoleliv, der er baseret på stærke faglige fællesskaber, og at skolerne opbygger et beredskab, der gør det nemt for den enkelte at reagere og hjælpe, hvis en elev mistrives. På den måde bliver trivselsarbejdet ikke personbåret eller går ud over de kerneopgaver, man er ansat til at varetage.

 

Psykiatrifonden har udviklet trivselsforløb og undervist i grundskolen og på ungdomsuddannelser i mere end 10 år. Trivsel Smiley bygger på erfaringer og dokumenteret viden og er udviklet i samarbejde med erhvervsskoler og kommuner. Dette sikrer, at programmet opleves som konkret, relevant og realistisk at implementere på erhvervsskoler. Siden 2016 har Psykiatrifondens undervisere taget ud til erhvervsskoler i hele Danmark. I slutningen af 2018 blev det besluttet, at Trivsel Smiley skulle udbydes digitalt, så alle skoler i Danmark kunne få glæde af det. I december 2019 blev den endelige digitale version af Trivsel Smiley lanceret på siden her.

 

Psykiatrifonden er en humanitær, sygdomsbekæmpende organisation. Vi kæmper for, at alle mennesker med psykisk sygdom og de, som er i risiko for at få det, mødes med forståelse og får den hjælp og rådgivning, de har brug for. I tide. Her kan du læse mere om Psykiatrifonden

 

Tak til VELUX FONDEN for støtten til vores rejse og udarbejdelsen af Trivsel Smiley-programmet.