PÅVIRK ALLE ELEVERS TRIVSEL

Nu skal I i gang med at påvirke alle elevers trivsel i en positiv retning.

Vores erfaring er, at det er i undervisningsrummet, man virkelig kan gøre en forskel for elevernes trivsel. Vores erfaringer fortæller os ligeledes, at det ikke er nok bare at blive klogere på, hvad der skaber trivsel – der skal også være en metode. Derfor er den del, I skal i gang med nu, en kombination af både viden og metode.

 

I skal gennemføre nedenstående tre trivselsmøder for skolens undervisere. De tre møder er lette at gå til – med videoer og materialer – og giver inspiration til, hvordan I via aktionslæring kan arbejde trivselsfremmende i jeres undervisning. I drøfter de forskellige muligheder for at fremme trivslen i klasserne, og mellem hvert trivselsmøde afprøver I jeres idéer. Jeres nye erfaringer tager I med til det næste møde, og på den måde bliver der hele tiden taget udgangspunkt i den aktuelle og konkrete undervisning – her er udgangspunktet altså jeres egen praksis og de udfordringer, I står overfor.

ALT HVAD I SKAL VIDE ER I VIDEOERNE

Med simple videns- og øvelsesvideoer bliver I guidet gennem hver enkelt workshop. Psykiatrifonden instruerer og forklarer de enkelte øvelser på videoer, som er henvendt direkte til jer. Al information er indlagt i videoerne, der er et ur, der hjælper jer med at styre tiden, og eventuelle støttende fysiske materialer ligger som printbare pdf’er under videoerne. Når I arbejder med Trivsel Smiley på skolen, har I som facilitator inviteret Psykiatrifonden indenfor som ekspert i trivsel og mental sundhed. I bliver altså guidet direkte af Psykiatrifonden i videoerne – på den måde kan I og vi sammen sætte gang i trivselsarbejdet.

DE TRE TRIVSELSMØDER 

Herunder får I et kort overblik over de tre møder, og hvad de indeholder.

Det indledende trivselsmøde varer to timer og tre kvarter, og de to andre møder har hver en varighed på 3,5 time. Vi anbefaler, at der er minimum 14 dage mellem hvert møde for at sikre, at I har tid til at afprøve og arbejde med aktionslæring.

Vær opmærksom på, at I til hvert møde skal printe en aktionslog til alle. I finder loggen som pdf, når I klikker ind på et trivselsmøde herunder.

 

Her får I viden om, hvorfor og hvordan Trivsel Smiley arbejder med at øge trivslen. I får viden om aktionslæring, og hvordan denne metode kan bruges til at igangsætte trivselsfremmende handlinger og aktiviteter i jeres undervisning. Og I skal arbejde konkret med aktionslæring og den dertilhørende aktionslog.

Her skal I starte med at lave en opfølgning på de trivselsfremmende aktioner, I har igangsat. Dernæst får I viden om tilgangen i ABC for mental sundhed, og hvorfor netop budskaberne herfra giver særdeles god mening i et pædagogisk og didaktisk perspektiv. Afslutningvis skal I igansætte og planlægge aktioner.

I starter med en opfølgning på jeres igangsatte aktioner. I får viden om, hvordan man som organisation og kollegaer imellem skaber de rette rammer og det optimale miljø for, at aktionslæring dels kan skabe en forandring og dels kan være trivselsfremmende og forstærkende. Til sidst igangsætter I endnu en gang nogle aktioner.