HJÆLP ELEVER DER MISTRIVES

 

Nu skal I i gang med at arbejde med det beredskab, der skal til for, at alle elever i mistrivsel får den rette hjælp i tide. Det gør I ved at igangsætte nedenstående aktiviteter.

For at skabe sammenhæng og synergi mellem aktiviteterne om håndtering og forebyggelse af mistrivsel skal I på skolen nedsætte en projektgruppe med 4-6 ansatte, som har forskellige positioner på skolen. Projektgruppen kan fx bestå af en leder, en underviser, en vejleder, coaches eller andre relevante ansatte. Vi anbefaler, at der som minimum deltager én leder, da det er vores erfaring, at det kan hjælpe de organisatoriske beslutningsprocesser. Derudover er det også vigtigt, at så mange arbejdsområder som muligt er repræsenteret.

 

Projektgruppen har ansvaret for og er tovholder på en række opgaver – dog med grundig vejledning og konkrete redskaber og materialer – så husk at sætte tid af til projektgruppens arbejde, som består i at:

  • Deltage i kurset Psykisk Førstehjælp til unge, som varer to dage.

  • Arrangere og igangsætte en tre timers workshop, hvor projektgruppen, sammen med repræsentanter fra kommunen og evt. elever, udvikler skolens beredskabsplan – med udgangspunkt i konkrete vejledninger. Den færdige beredskabsplan skal efterfølgende præsenteres for hele skolen.

  • Forberede og opkvalificere kollegaer i workshoppen ’Støtte til unge’, som varer tre timer – dette med guide, redskaber og materialer.

  • Undervise og afvikle elevworkshoppen ’Hvordan er det at være ung?’, som varer tre timer – med udgangspunkt i eksisterende undervisningsmateriale.

     

Projektgruppen står efterfølgende for løbende at undervise nye hold elever i ’Hvordan er det at være ung?’ samt opkvalificere deres kollegaer i ’Støtte til unge’.

Trivsel Smiley har kørt på erhvervsskoler i Danmark fra 2016 til og med 2019. Herefter er hele forløbet omdannet til indholdet på siden her, som er frit tilgængeligt. Den eneste udgift for jer som skole er, ud over tid, et kursus i Psykisk Førstehjælp, som stadig er en vigtig del af programmet, og som bliver udbudt af forskellige aktører.

 

Psykisk Førstehjælp til unge er et kursus målrettet voksne, som er i kontakt med unge (13-25 årige) i hverdagen, fx lærere, mentorer, forældre m.fl. Fokus på dette kursus er på unges generelle udvikling, hvordan psykiske sygdomme og kriser viser sig hos unge, og hvordan man som voksen kan støtte og hjælpe unge, der er i mistrivsel bedst muligt. I lærer ikke at stille en diagnose eller udøve terapi, men derimod bliver I i stand til at genkende forskellige symptomer på psykiske sygdomme og kriser – og lærer hvordan man støtter og guider eleven til at få professionel hjælp.

 

Gennem kurset får i fælles viden, der kan være med til at kvalificere jeres trivselsarbejde, fx i forhold til at være tovholder for udviklingen af beredskabsplanen og at være ansvarlig for at undervise kollegaer og elever.

 

Læs mere om Psykisk Førstehjælp til unge på psykiatrifonden.dk, hvor I også finder en liste over Psykisk Førstehjælpsinstruktører. Har I spørgsmål eller brug for hjælp til at booke, så tag fat i Psykiatrifonden.

Dernæst skal projektgruppen arrangere og igangsætte en workshop, hvor I i samarbejde med relevante kommunale aktører starter udviklingen af en beredskabsplan for skolen. Arbejdet med beredskabsplanen er en proces, så forvent ikke at blive færdige med den på selve workshoppen. Der skal afsættes tid til at få lavet en gennemført plan, og alle relevante aktører skal inddrages. Dertil skal beredskabsplanen evt. godkendes flere steder – også derfor er det vigtigt, at der både er tilstedeværelse og opbakning fra ledelse og kommuner.


Skolerne gør i forvejen mange gode ting for at hjælpe deres elever, men der er behov for at opsamle de gode tiltag – og her er beredskabsplanen med til at skabe en koordineret indsats blandt de ansatte, så det ikke bliver den enkeltes ansvar, men et fælles. En vigtig pointe i forhold til at få udviklet en beredskabsplan er, at skolerne ikke er et behandlingssted. De skal derfor kunne hjælpe eleverne videre til andre tilbud, hvis der er behov for det – både for at hjælpe eleven, men også for at passe på de ansatte. Derfor er det vigtigt, at fokus er på at få synliggjort både interne og eksterne handlemuligheder, og hvis der ikke er et samarbejde mellem skolen og kommunen, så få det etableret.


Workshoppen har en varighed på ca. tre timer. Den færdige beredskabsplan skal efterfølgende præsenteres for hele skolen, og vi anbefaler, at I genbesøger og evt. opdaterer den en gang om året. Vi har lavet en plan for workshoppen, som bliver gennemgået i videoen nedenfor. Derudover finder I under videoen ekstra vejledning til arbejdet med beredskabsplan, herunder en vejledning til kortlægning af kommunernes tilbud og indsatser.


I denne video skal I gennemgå en proces for, hvordan I kommer igang med at  udarbejde en beredskabsplan

God fornøjelse!

Vejledninger:

Den sidste del af projektgruppens arbejde består i at undervise elever og kollegaer i det undervisningsmateriale, Psykiatrifonden har udarbejdet, og som findes her på siden.

Projektgruppen underviser deres kollegaer i kurset ’Støtte til unge’, som varer tre timer og indeholder viden om tegn på mistrivsel, og hvordan I som kollegialt fællesskab kan støtte og hjælpe elever i mistrivsel. Her vil de også blive præsenteret for skolens beredskabsplan.

Kurset målrettet de ansatte skal altså øge deres viden og mulighed for at hjælpe sårbare unge, så alle ansatte bliver klædt på til at håndtere elevernes mistrivsel.

 

Derudover underviser projektgruppen eleverne i workshoppen ’Hvordan er det at være ung?’ og præsenterer også dem for skolens beredskabsplan. Workshoppen målrettet eleverne skal give de unge redskaber til at handle på egen og andres mistrivsel – nærmere bestemt at få eleverne til at tale mere sammen og diskutere, hvordan man bedst kan hjælpe hinanden, samt hvordan man sammen kan øge trivslen på holdet. Konkret drejer det sig om en tre timers workshop, hvor eleverne gennem forskellige samtalebaserede øvelser bliver klogere på, hvordan det er at være ung, hvad mental sundhed, mistrivsel og psykisk sygdom er, og hvad vi kan gøre ved mistrivsel.

 

Projektgruppen står efterfølgende for løbende at undervise nye hold elever i ’Hvordan er det at være ung’ samt opkvalificere deres kollegaer i ’Støtte til unge’.

  

Kursusmateriale til ansatte:

Undervisingsmaterialer til elevworkshop: