Hvordan undgår vi, at elever dropper ud af deres erhvervsskole, fordi de mistrives?

Alt for mange elever på erhvervsskoler mistrives. Det skaber udfordringer i forhold til undervisningen, elevernes læring, deres sociale relationer, og i sidste ende er mistrivsel medvirkende til, at mange elever ikke fuldfører deres erhvervsskoleuddannelse.

 

Derfor har Psykiatrifonden, med udgangspunkt i tidligere succesfulde initiativer og med hjælp fra erhvervsskolerne, udviklet Trivsel Smiley. Det er et todelt program, der inddrager alle niveauer på skolen – både elever, undervisere, vejledere, mentorer, ledere m.fl. Derudover er der fokus på skolens samarbejde med nøglepersoner i kommunerne.

 

Trivsel Smiley-programmet understøtter jeres arbejde med erhvervsskolereformens kvalitetsmål 2 om, at ‘flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse’ – dette da I får viden og redskaber, som systematiserer og kvalificerer undervisernes arbejde med at styrke elevernes trivsel i undervisningen. Derudover understøtter programmet mål 4 om, at ‘tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes’, da I får mere viden om psykisk sygdom og mistrivsel og får hjælp til at udvikle en fælles plan for, hvordan I støtter og hjælper elever, der mistrives.

 

Se videoen her og få forklaret, hvordan det fungerer:

Programmets ene del fokuserer på at hjælpe elever, der mistrives, mens den anden del arbejder med at påvirke alle elevers trivsel i en positiv retning. Trivsel Smiley-programmet består altså af en række aktiviteter, der hjælper jer med at skabe det beredskab, der skal til for, at alle elever får den rette hjælp i tide. Og samtidig gøres arbejdet med at styrke erhvervsskoleelevers trivsel konkret og målrettet.

 

De to dele af Trivsel Smiley komplimenterer hinanden – dels fordi man har redskaberne til at hjælpe dem, der mistrives, og fordi trivsel smitter. Så når man løfter den generelle trivsel, skaber man også rum for, at dem, der mistrives, kan få det bedre. Og giver mulighed for, at flere gennemfører deres uddannelse.

 

HVORDAN ARBEJDER I MED TRIVSEL SMILEY?

På hjemmesiden her finder I Trivsel Smiley som et gratis, videobaseret program, der guider jer gennem en række aktiviteter og workshops. I skal blot følge de forskellige trin med videoer og øvelser. På den måde kan I selv igangsætte og gennemføre Trivsel Smiley på jeres skoler – eller på skoler, I samarbejder med.

 

Trivsel Smiley har kørt på erhvervsskoler i Danmark fra 2016 til og med 2019 – finansieret af støtte fra VELUX FONDEN. Herefter er hele forløbet omdannet til indholdet på siden her, som er frit tilgængeligt. Den eneste udgift for jer som skole er, ud over tid, et kursus i Psykisk Førstehjælp, som stadig er en vigtig del af programmet, og som bliver udbudt af forskellige aktører. I kan finde listen over udbydere her. Helt konkret består Trivsel Smileys todelte program af følgende aktiviteter og materialer:

 
 • En projektgruppe bestående af ledere, mentorer, vejledere, undervisere m.fl. skal uddannes i Psykisk Førstehjælp til unge – et selvbetalt todages kursus. På kurset bliver I i stand til at genkende forskellige symptomer på psykiske sygdomme og kriser, og lærer hvordan man støtter og guider eleven til at få professionel hjælp.

   
 • I får gennem materialer på siden her hjælp til at udvikle og udarbejde en beredskabsplan for unge i mistrivsel, så I ved, hvordan I støtter og hjælper elever, der mistrives.

   
 • I får undervisningsmaterialer, som er lige til at gå til og ligger frit tilgængeligt på siden. Med udgangspunkt i materialerne underviser projektgruppen deres kollegaer og elever om mistrivsel og psykisk sygdom samt præsenterer skolens beredskabsplan. På den måde får både ansatte og elever viden om, hvordan man hjælper dem, der mistrives.

   
 • Gennem en række videns- og øvelsesvideoer på siden lærer skolens undervisere, hvordan de via metoden aktionslæring arbejder trivselsfremmende gennem deres undervisning – her er udgangspunktet altså jeres egen praksis og de udfordringer, I står overfor. Det foregår konkret på tre trivselsmøder, som I selv kan gennemføre ved hjælp af videoer og øvelser.

   

Det grundlæggende forandringsperspektiv i Trivsel Smiley er at give konkrete redskaber samt bidrage med en let tilgængelig og konkret metode, som sammen skaber gode forudsætninger for forandring i praksis.

 

Nedenfor kan I se en video om, hvad elever generelt tænker om trivslen på erhvervsskoler samt en video, hvor en række fagpersoner fortæller om deres oplevelse med Trivsel Smiley.